مجوز راه‌اندازی مرکز مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان صادر شد.

نسخه مناسب چاپ

مجوز راه‌اندازی مرکز مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ما از سمنان، با رأی هفدهمین جلسه کمیسیون مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۲ با راه‌اندازی مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت شد.

عضو هیئت مدیره مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان درباره راه‌اندازی این مرکز واعنوان کرد: ارتقای کیفیت و توسعه آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای در راستای نیازهای جامعه ازجمله اهداف راه‌اندازی این مراکز هستند که با توجه به ظرفیت‌ها، توانمندی‌های مطلوب و امکانات شایسته و قابل توجه به‌ویژه هیئت علمی توانمند در دستور کار این واحد دانشگاهی قرار گرفت.

الهه جهان درباره وظایف مرکز مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی گفت: آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای نیازمحور و تقاضامحور، نیازسنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمینی و برنامه‌های راهبردی، تأمین نیازهای حرفه‌ای و مهارتی فراگیران در سطوح پایه و پیشرفته، معرفی و هدایت مهارت آموختگان به بازار کار از طریق تعامل با بخش دولتی و غیردولتی و بر اساس ظرفیت‌ها و فرصت‌های شغلی شناسایی‌شده و توانمندی مهارت آموختگان و ... ازجمله وظایف اصلی این مرکز به شمار می‌آیند.

جهان بیان کرد: مرکز مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان برای آموزش پزشکان با رتبه فوق تخصص تا عمومی، پرستاران و بهیاران و عموم مردم و علاقه‌مندان به یادگیری مهارت‌های حوزه پزشکی بوده و مدارک صادر شده مورد تائید وزارت بهداشت و قابل ارائه به مراجع ذی‌ربط است.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ازجمله نخستین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در کشور است که مجوز وزارت بهداشت را برای راه‌اندازی مرکز مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی دریافت کرده، ابراز امیدواری کرد که این اقدام گام مؤثری در راستای توسعه علوم پزشکی این واحد دانشگاهی باشد.

تعریف نشده
تگ: